Home > Cine suntem

Fundaţia de Binefacere „Casa Providenţei” este o organizaţie necomercială, fără membri, cu caracter umanitar şi de binefacere, care desfăşoară activități nonprofit, înfiinţată în baza deciziei de constituire a Episcopiei Romano-Catolice Chişinău.

Activitatea Fundaţiei este orientată spre promovarea:

 •  asistenţei şi protecţiei sociale;
 •  dobândirii şi propagării cunoştinţelor;
 •  educaţiei şi învăţămîntului;
 •  ocrotirii sănătăţii;
 •  drepturilor omului şi valorilor umane;
 •  altor domenii de utilitate publică.

Activităţile principale ale Fundaţiei:

 •  susţinerea păturilor social vulnerabile indiferent de vîrstă, sex, naţionalitate, rasă, apartenenţă religioasă, etc.;
 •  conştientizarea cetăţenilor şi a diverselor organizaţii asupra necesităţii implementării în cadrul societăţii a carităţii şi binefacerii creştine;
 •  aprofundarea experienţelor culturale şi sociale prezente în Republica Moldova, în dialog cu comunitatea internaţională;
 •  contribuirea la dezvoltarea societăţii, la formarea şi creşterea unei identităţi proprii a cetăţenilor, prin intensificarea relaţiilor de prietenie, parteneriat şi solidaritate cu alte naţiuni;
 •  crearea mecanismelor necesare pentru realizarea carităţii creştine.