Home > Evenimente > Campus estival diecezan pentru ministranţi

Dumnezeu, Decalogul, Iubirea. Așa pot fi definite, pe scurt, reculegerile pentru ministranți, care au avut loc din 15 până la 21 iulie 2013 la “Casa Providenţei” din Chişinău.

Ministranții din toate parohiile din ţară, 29 la număr, s-au reunit nu doar pentru a cunoaște mai bine Sfânta Scriptură, condiţie obligatorie pentru a sluji la Sacra Liturghie, dar mai întâi de toate, pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Reculegerile au fost conduse de către părintele Krzysztof Płonka, parohul comunităţii “Sf. Ana” din Ungheni, împreună cu alți 4 clerici veniţi de la Episcopia din Katowice.

Tema de bază a zilelor de reculegere a fost ”Decalogul – Transmiterea iubirii către Dumnezeu şi aproape”. Ministranţii au meditat asupra poruncilor referitoare la relaţia omului cu Dumnezeu şi relaţia noastră cu aproapele, pentru ca mai apoi, să le raporteze la propria viață. Scopul principal  a fost găsirea răspunsului la întrebarea: Cum demonstrez iubirea față de Dumnezeu, prin îndeplinirea condiţiilor Decalogului?

Reculegerile se referă, de asemenea, la comuniune. Prin urmare, multă atenție s-a acordat jocurilor sportive şi excursiilor. În acest scop, au fost organizate excursii la Grădina ZOO din Chişinău şi la Mănăstirea Ţipova. Sâmbătă 20 iulie, ministranţii au fost vizitați de către Episcopul Anton Coşa, care le-a vorbit despre slujirea sa în calitate de ministrant şi vocaţia pentru Sfânta Preoţie, ca urmare extraordinară a acestei slujiri.

Campusul s-a sfârşit printr-un moment Agape, în timpul căruia au fost înmânate diplome de participare şi premii pentru participarea la diverse concursuri.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.