Home > Uncategorized > Caritas Moldova angajează

În cadrul Programului de Îngrijiri Medico-Sociale la domiciliu* Caritas Moldova angajează pentru o perioadă de 36 de luni:

 • Un asistent de program &
 • Un asistent de rețea responsabil de lobby și advocacy

Până la data de 20 iunie 2015 vor fi depuse prin e-mail (director@caritas.md) următoarele documente:

 • Un CV (care să conţină date despre experienţa de muncă anterioară).
 • O scrisoare de intenţie care să demonstreze că deţineţi calităţile cerute în fişa postului; să explice de ce credeţi că sunteţi potrivit pentru job-ul ales; şi să includă salariul minim şi salariul optim pe care vi-l doriţi de pe urma îndeplinirii responsabilităţilor.
 • 2 referinţe de la precedenţii angajatori.

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu. Vă rugăm nu contactați telefonic.
Informaţii suplimentare www.caritas.md .

Cerinţe:

 • Specialiști cu studii medicale/ de management/ management medical/ administrare publică/ științe ale comunicării;
 • Experienţa anterioară de lucru în domeniul îngrijirilor medico-sociale la domiciliu prezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de lobby și advocacy prezintă un avantaj;
 • Cunoaşterea legislației sociale și medicale a RM prezintă un avantaj;
 • Fermitate în combaterea sărăciei și crearea de sisteme sociale juste;
 • Abilitatea de a lucra cu persoane grav bolnave și cu nevoi speciale;
 • Cunoaşterea sectorului non-profit şi experienţă de lucru cu donatori străini prezintă un avantaj;
 • Experiență de voluntar/ lucru cu voluntarii prezintă un avantaj;
 • Utilizarea limbilor română, rusă şi engleză, scris şi vorbit, la un nivel bun;
 • Excelente abilităţi în utilizarea Microsoft Office şi a Internet-ului;
 • Orientat/ ă spre rezultate;
 • Bun comunicator, organizator şi facilitator în reţea;
 • Experiență de formator prezintă un avantaj;
 • Flexibilitate, capacitate de a înțelege așteptările fiecărui donator şi adaptarea mesajului la profilul fiecăruia;
 • Abilitatea de a lucra într-o echipă multiculturală.
 • Rezistență la stres şi respectarea termenelor limită;
 • Viziune şi capacitatea de a gândi strategic pe termen lung;
 • Gândire analitică, aptitudini organizatorice, corectitudine, valori morale înalte.
 • Permis si experiența de conducere categoria B prezintă un avantaj;

Responsabilităţi:

 1. Coordonarea, împreună cu echipa, a activităţilor din cadrul Programelor Medicale Caritas Moldova;
 2. managementul general al programelor;
 3. planificarea activităților curente și viitoare;
 4. organizarea de evenimente în cadrul programelor, inclusiv sesiuni de formare pentru nurse, asistenți sociali, rude, pacienți, cadre medicale;
 5. lobarea intereselor beneficiarilor în cadrul serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu;
 6. elaborarea de proiecte, programe, strategii, materiale informative în cadrul serviciilor de îngrijiri comunitare;
 7. dezvoltarea rețelei;
 8. cooperarea cu alți parteneri din rețea (ONG-uri, APL-uri și APC-uri)
 9. pregătirea rapoartelor narative şi financiare către donatori, etc
 10. achiziții în cadrul programelor;
 11. Conlucrarea permanentă cu coordonatorii departamentelor, contabilitatea Caritas Moldova, reprezentanţii din teritoriu, nursele, asistenții sociali, etc.
 12. Participarea la şedinţele de planificare a activităţilor Caritas Moldova şi prezentarea rapoartelor de activitate.

*

Obiectivul general al Programului:

Proiectul contribuie la realizarea art. 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului care menționează că orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sănătatea si bunăstarea lui si familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare in caz de șomaj, boala, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau in celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, in urma unor împrejurări independente de voința sa.

Obiectivele specifice ale Programului:

Îmbunătățirea accesului la asistența medicală primară și serviciile sociale a persoanelor în vârstă, singure și vulnerabile din Republica Moldova. Pentru a transmite mesaje-cheie legate de serviciile de îngrijire medico-socială factorilor de decizie și societății cu scopul de a influența legislația și administrația pentru a crea și dezvolta mai multe și mai bune servicii adresate vârstnicilor.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.