Home > Cauze > Redirecționează 2% din impozitul pe venit

0 Sponsors

0 EUR

PayPal

Direct Bank Transfer

Denumire: Fundația de Binefacere Casa Providentei
Director: Vulpe Eduard
Adresa: Chișinău, str.Mușatinilor 1
Tel: 022581970, 022588636
Fax: 022501694
C/F: 1012620000714
Banca: B.C. „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” S.A.
C/B: MOBBMD22

Nr

Contul bancar

Valuta

Cod IBAN

1

2224710SV38031827100

MDL

MD34MO2224ASV38031827100

2

2224710SV38031907100

USD

MD30MO2224ASV38031907100

3

2224710SV38032037100

EUR

MD72MO2224ASV38032037100

Pe parcursul perioadei ianuarie-aprilie 2018 persoanele fizice pot desemna 2% din suma impozitului său pe venitul calculat și achitat la buget pentru anul 2017 în favoarea unui beneficiar eligibil (ONG sau cultele religioase și părțile componente ale acestora).

Ce trebuie să faci pentru aceasta?

  • Să completezi Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formular CET 15);
  • În secţiunea ,,Desemnarea procentuală” să introduci Codul fiscal (IDNO) al beneficiarului ales. Numărul IDNO al Casei Providenței este: 1012620000714;
  • Să prezinți organului fiscal (fie pe suport de hîrtie fie în format electronic) Declaraţia (Formular CET 15) nu mai tîrziu de 30 aprilie 2018.