Home > Evenimente > Comunicat de presă

Asociația COMPASS (România) și Fundația de Binefacere Casa Providenței (Republica Moldova) anunță lansarea proiectului Să învățăm să învățăm – primii pași spre carieră, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus Plus. Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 6.136 Euro.

Proiectul se derulează în perioada 28.02.2015 – 31.10.2015 și urmărește să contribuie la creșterea interesului față de formarea profesională, ca mijloc de dobândire a competențelor necesare practicării unei meserii calificate, și antreprenoriat în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani din România și Republica Moldova, care au abandonat școala timpuriu.

Principala activitate a proiectului constă în organizarea unui schimb de tineri, în luna iulie 2015, la Iași (România), pe tema avantajelor participării tinerilor la diferite programe și activități educaționale din perspectiva integrării pe piața muncii. Utilizând metode specifice educației non-formale, facilitatorii vor urmări să crească motivația tinerilor pentru educație/ formare profesională, astfel încât să aibă șanse sporite de integrare pe piața muncii, fie ca angajați, fie ca antreprenori.

Procesul de selecție a participanților la schimbul de tineri va fi demarat în luna aprilie 2015.
Participanții la schimbul de tineri vor primi certificate Youthpass, care constituie o recunoaștere, la nivel european, a aptitudinilor și competențelor dobândite ca urmare a implicării active în activitățile desfășurate pe parcursul schimbului de tineri.

Pentru mai multe informații privind proiectul:
Persoane de contact:
România: dna Lorena Popescu – compassasoc@gmail.com
Republica Moldova: dna Rodica Negură – casaprovidentei@gmail.com

UE

Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană

logo-2

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.