Home > Voluntari > Festivalul voluntarilor

La 21 septembrie 2013, în incinta Oratoriului Don Bosco din Chișinău, a avut loc ediția a 5-a a Festivalului Voluntarilor, organizat de Caritas Moldova, la care au luat parte persoane care din libera consimțire ajută apropiaților care sunt lipsiți de lucrurile materiale necesare vieții, dar și de susținere spirituală. Primirea a fost destul de călduroasă, în plus, avînd în vedere că întîlnirea a avut loc de dimineață, organizatorii au aranjat mese cu băuturi calde și un mic dejun.

Primordială a fost, desigur, cuvîntarea președintelui Caritas Moldova d-lui Alfred Weiss și a d-nei Otilia Sîrbu, director al Caritas Moldova. În timpul programului parohiile prezente au expus aspectele programului de activitate al voluntarilor și, la discreția fiecăreia, cîte un număr artistic. După prînz continuarea programului a constat în pregătirea și prezentarea unei scenete bazate pe povestea clasică a Scufiței Rosii, însă interpretată pe genuri diferite imprumutate din filmele cotidiene. În timpul unor pauze ne-am delectat auzul cu piesele live a unor tineri entuziasmati. Partea culminanta a zilei a fost partea dulce și anume tortul, după care a urmat, desigur, sfârșitul programului și despărțirea.
Această zi m-a însuflețit deoarece este un episod cordial în viața fiecărui voluntar, a te întilni cu cei care primesc greutățile vieții, durerea și o mică parte din crucea altora ca pe a lor proprie. Un proverb grec spune astfel “O civilizație înflorește atunci cînd oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată” și eu aș vrea să mulțumesc acestor oameni care fără a aștepta lauri devin schimbarea care vor să o vadă în lume.

Autor: Eugenia Rosca

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.