Home > Evenimente > Libertatea de religie în Republica Moldova în vizorul ONU

În perioada 15-17 mai 2014 cu vizita oficială în Republica Moldova s-a aflat Raportorul Special al ONU privind libertatea de religie, Domnul Heiner Bielefeldt, care deja a vizitat țara noastră în anul 2011 și a prezentat un Raport detaliat în cadrul Adunării Generale ONU în ianuarie 2012 privind respectarea libertăților religioase în Republica Moldova. Fiind delegat de către Episcopul Anton Coșa pentru a prezenta poziția Episcopiei romano-catolice de Chișinău, Pr. Diacon Edgar Vulpe, în cadrul întâlnirii cu Domnul Heiner Bielefeldt, a precizat diverse aspecte a conlucrării cu societatea civilă și statul în realizarea activităților religioase, sociale și de caritate, desfășurate de către Biserica catolică și instituțiile ei în Republica Moldova.

În particular, au fost menționate ameliorările considerabile în procedura de documentare a cetățenilor străini – deservenți ai Bisericii Catolice din țară. Înaltul reprezentant al ONU a fost informat de asemenea despre dialogul pozitiv între Episcopia Romano-Catolică și Ministerul Justiției al Republicii Moldova în ceea ce privește crearea părților componente noi și înregistrarea Statutelor acestora. A fost menționat aportul Bisericii Catolice, în strânsă colaborare cu Biserica Ortodoxă, în procesul de integrare a obiectului facultativ de predare a ”Religiei” în instituțiile de învățământ școlar.

În cadrul dialogului, Pr. Diacon Edgar Vulpe a menționat tendința autorităților moldave și a unor grupuri asociative, în lipsa cunoștințelor și pregătirii adecvate și cu referințe la experiențele liberale cele mai excesive, de a reduce organizațiile religioase din țară, în deosebi, Bisericile creștine tradiționale, cea Ortodoxă și Catolică, la asociații obștești simple, neglijând astfel misiunea, importanța și rolul religiei în societate. În cadrul mesei rotunde, cu participarea organizațiilor religioase, organizate cu ocazia vizitei în țara noastră a înaltului oaspete, Pr. Diacon Edgar Vulpe a menționat tot mai răspândită practica de prezentare tendențioasă și eronată în mass-media a activităților și inițiativelor bisericești, precum și critici neadecvate și nefondate, care reflectă doar poziția unor lobby și grupări minoritare, în deosebi în ceea ce privește educația, învățământ și morala creștină.

Domnul Heiner Bielefeldt a fost informat despre multiple și diverse proiecte sociale ale instituțiilor de caritate fondate de către Biserica Romano-Catolică din Moldova. Totodată oaspetele a fost informat și despre evoluția litigiului între Episcopia și Guvernul RM privind retrocedarea proprietăților confiscate în perioada sovietică. Printre altele, Raportorul Special al ONU a menționat că orice practică discriminatoare de retrocedare a proprietăților comunităților religioase trebuie inversată, îndemnând Guvernul să reglementeze aceste procese în conformitate cu dreptul și practica internațională. Domnul Heiner Bielefeldt va menționa cele prezentate, precum și recomandările corespunzătoare, în textul următorului Raport special ONU privind libertatea de religie în Republica Moldova.

Cazul Episcopiei Romano-Catolice verso Guvernul Republicii Moldova se află în faza examinării la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Strasbourg.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.