Home > Evenimente > Prevenirea și eliminarea discriminării

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminației și asigurarea egalității a organizat o întrunire cu participarea organizațiilor asociative din țara noastră care activează în domeniul asistenței persoanelor cu dezabilități. În cadrul discuțiilor au fost prezentate propuneri privind formele și metodele de colaborare, care vor fi reflectate în Regulament privind parteneriatului cu societatea civila și în implementarea legii corespunzătoare.
Menționăm că cadrul normativ, în cazuri stabilite în mod legal, prevede sancțiuni pentru discriminare în diverse domenii și pe diferite criterii, precum rasa, culoarea pielii, naționalitate, etnie, limbă, religie, sex, vârstă, dezabilitate, apartenență politică, proveniența socială, proprietate, starea sănătății, etc. Consiliului are drept scop monitorizarea cazurilor de discriminare, în mod prioritar a celor mai vulnerabil, persoanelor cu dezabilități, vârstnicilor și altor categorii.
Menționăm totodată că printre diverse categorii sociale, legea prevede și criteriul ”orientării sexuale”. Acest fapt a cauzat multe proteste și opinii contradictorie în societate și mass-media. Biserica Romano-Catolică critică amendamentul care echivalează categoriile sociale și așa numită ”orientare sexuală”, impunând astfel societății, în mod echivoc, norme de comportament etic neadecvat.
Biserica Romano-Catolică și instituțiile ei sociale vor colabora activ cu reprezentanții Consiliului menționat, precum și cu organizațiile societății civile, pentru a elimina discriminarea pe criterii sociale, în primul rând al celor nevoiași. Totodată, Biserica va monitoriza și în continuare procesele legislative și practica cotidiană în acest domeniu pentru a minimiza riscurile și consecințele cauzate de introducerea amendamentului menționat, subliniind că binele comun este rațiunea de a fi a autorității politice și nu conjunctura politico-economică.
Reprezentând instituțiile sociale catolice, la întrunire au participat Otilia Sîrbu, director Caritas Moldova și Diaconul Edgar Vulpe, director Fundației de Binefacere ”Casa Providenței”.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.