Home > Projects > Actuale > Cantină Socială

Să dai hrană celui flămând este un angajament și o responsabilitate civică. Nimeni nu are curaj să conteste acest adevăr, chiar și cei care nu îl aplică în practică. Însă, pentru noi, creștinii, această atitudine constă în necesitatea îndeplinirii poruncii lui Dumnezeu. ”Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut” Mt 25.40.

Proiectele sociale nu sunt ”moderne”, cu atât mai mult ”productive”, beneficiarilor neoferindu-li-se așa numita ”undiță” pentru a rezolva propriile probleme. Este adevărat, beneficiari noștri depind de noi, pentru că nu este altcineva care să-i ajute.

Cantina Socială oferă zilnic un prânz cald celor nevoiași, pensionarilor și persoanelor cu dezabilități. Astfel, lunar peste 150 de bătrâni sunt asiguraţi cu prânzuri gratuite. În întocmirea meniului se ţine cont de starea de subnutriţie a populaţiei sărace, dar şi de vârsta şi starea de sănătate. Cu fiecare persoană în parte este semnată o anchetă socială, care în majoritatea cazurilor este îndeplinită la domiciliul beneficiarului de către asistentul social. Casa Providenţei stabileşte termenii de frecventare a Cantinei Sociale în conformitate cu principiul de a ajuta în primul rând pe cei mai nevoiaşi. Listele beneficiarilor se întocmesc lunar în baza cererilor prezentate, respectându-se principiul de rotaţie.

Din anul 2002 până în prezent, pentru bătrânii, care nu au adesea niciun sprijin, masa caldă este de multe ori văzută ca răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile lor. Numărul cererilor este într-o continuă creştere, iar de multe ori sunt peste posibilităţile noastre. Iată de ce, Cantina Socială reprezintă pentru cei care ne solicită ajutorul un important punct de reper în existenţa lor de zi cu zi.