Home > Projects > Vechi > Centrul de zi pentru copii

Degradarea valorilor morale, uitarea tradiţiilor, relativizarea adevărului despre bine şi rău, precum şi regresarea situaţiei socio-economice duc la distrugerea familiei ca instituţie primară în formarea personalităţii copilului.

Centrul de zi asigură timp de 5 zile pe săptămână între orele 12.00 – 18.00 asistenţă și protecţie socială, îngrijire medicală, educaţie şcolară, prânz și chindie pentru un număr de 25 copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani, selectaţi din cadrul familiilor social-vulnerabile din municipiul Chişinău. Acest proiect are drept scop asistența copiilor în parcursul lor școlar, precum și sprijinul elevilor care se adaptează mai greu cerinţelor educaţionale.

În cadrul Centrului activează trei asistenți sociali și un grup de voluntari. Copiii sunt ajutaţi şi îndrumaţi de către aceștia în vederea realizării temelor, urmărindu-se formarea umană şi spirituală a copiilor prin suportul şcolar personalizat. Astfel, copiii au parte de activităţi recreative şi de socializare pentru a se realiza un echilibru între activităţile de învăţare şi cele de relaxare şi joc.

Programul unei zile obișnuite în Centrul de zi:
12:00 – sosirea copiilor, desfăşurarea activităţilor recreative;
14.30 – prânz;
15:00 – lucrul asupra temelor şcolare;
17:20 – gustarea de seară;
17:40 – plecarea copiilor.

De altfel, programul cuprinde o anumită temă pentru fiecare săptămână, cum ar fi: familia, comunicarea, prietenia etc., aceasta fiind abordată treptat pe parcursul zilelor. În acest mod, copiii sunt încurajaţi să îşi expună părerea vis–à-vis de subiectul discutat. Ziua de vineri este dedicată activităților recreative, care se desfășoară în diverse ateliere unde se organizează mici scenete, precum și activități în spațiu deschis prin organizarea excursiilor, care sunt o bună posibilitate de a interacționa cu realitățile.

Astfel, în cadrul centrului copiii beneficiază de bune condiții de educație și petrecere a timpului liber, fiind ocrotiți de riscurile vulnerabilității vârstei, de „atracţiile” străzii, de subcultura cartierelor, de invazia de prost gust și de incultura, care tind să creeze un viitor condamnat supraviețuirii prin asistența socială și prin protecția statului.