Home > Evenimente > Responsabilitate civică și fiscală

Comisia parlamentară Economie, Buget și Finanțe a organizat la data de 30 ianuarie 2014 ședința grupului de lucru privind cadrul de reglementare a legislației în vederea implementării articolului 88 din Codul Fiscal care prevede dreptul salariaților de redistribuire a unei părți din impozitul pe venit către organizațiile de binefacere și culte. Potrivit amendamentelor la Codul Fiscal, care au fost adoptate recent și au intrat în vigoare din 1 ianuarie 2014, persoanele fizice pot dispune asupra destinației unei sume de până la 2% din suma calculata la buget a impozitului pe venit din salariu pentru susținerea organizațiilor necomerciale de utilitate publică și a instituțiilor religioase.
Comisia parlamentară a inițiat, în această privință, dezbateri publice invitând reprezentanți asociațiilor obștești, organizațiilor religioase și altor instituții necomerciale să-și exprime doleanțe, sugestii și opinii vizavi de inițiativa legislativă menționată.
Preasfințitul Anton Coșa, Episcop de Chișinău, l-a delegat pentru participare la această ședință pe Pr. Edgar Vulpe, economul Episcopiei Romano-Catolice, care a menționat în cadrul dezbaterilor susținerea oricăror inițiative care au drept scop promovarea responsabilității civice. ”Coparticiparea cetățenilor în repartizarea a unei părți din suma impozitului pe venit pentru activitățile sociale de utilitate publică, implementate de diverse asociații, biserici și alte organizații religioase este benefică și necesară pentru binele comun al tuturor. Aplicarea principiului de subsidiaritate și parteneriatul activ între instituțiile de stat și organizații asociative sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea situației social-economice din țara noastră. Și în acest sens, reieșind din misiunea de susținere a celor mai vulnerabili și nevoiași, Biserica Catolică și instituțiile ei de caritate consideră ca prioritare națională domeniile de asistență socială, educație și sănătate. Susținerea și promovarea activităților în aceste domenii este o obligație morală și responsabilitate civică a statului, a societății civile și a fiecărui cetățean, îndeosebi, a celor care dispun de responsabilitate decizională la diferite niveluri.”
Întrucât, în conformitate cu prevederile legislative, mecanismul de repartizare procentuală şi lista organizaţiilor necomerciale de utilitate publică şi a instituţiilor religioase care beneficiază de direcţionarea unei părți din impozitul pe venit, va fi stabilit de Guvern, Episcopia Romano-Catolică va monitoriza acest proces și va insista asupra stabilirii unei proceduri fiscale simple și transparente.”, a mai declarat Pr. Edgar Vulpe.

NOTA BENE
Societatea noastră se confruntă cu diverse probleme și provocări, iar unele din ele, cum ar fi persoanele cu necesități speciale, bătrânii, copiii orfani, abandonați, necesită și o abordare specială. Aceste categorii au nevoie nu doar de susținere morală, compasiune și căldură sufletească, dar și de ajutor material și financiar pentru a nu se simți marginalizați sau discriminați în niciun fel, cu atât mai mult cu cât fiecare persoană, conform Constituției Republicii Moldova, are dreptul la viață.
Experiența noastră, dar și a țărilor europene, a demonstrat că cel mai bine în soluționarea acestor probleme se isprăvesc cultele religioase și nu în ultimul rând societatea civilă. Fie că sunt asociații, organizații sau fundații, ele sunt cele care prin activitățile și proiectele desfășurate cu misiunea non-profit au un impact pozitiv.
ONG-urile și cultele din Republica Moldova au grijă de multe categorii defavorizate, deschid centre de îngrijire a copiilor orfani, a bătrânilor, educă sute de mii de copii și tineri prin educație non-formală, plantează copaci și promovează politici de protecție a mediului ambiant, formează specialiști în politici publice etc.
Anume acest fapt a determinat guvernele multor țări să accepte ca o parte din impozitul pe venit al persoanelor fizice să fie direcționat către cei care cel mai bine pot rezolva anumite probleme ale societății moderne, care se pot implica în viața socială a societății, care datorită spiritului civil al fiecărui cetățean pot acorda asistență spirituală și materială celor care au nevoie cel mai mult de ajutor și susținere.

Sursa: http://www.parlament.md

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.