Home > Evenimente > Școala și Biserica: parteneriat pentru educație

La data de 27 iunie 2013 la Chișinău a avut loc Seminarul Metodologic Republican ”Școala și Biserica: parteneriat pentru educați”. Seminarul a fost organizat de către Ministerul Educației al Republicii Moldova, Institutul de Științe ale Educației și Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove. Episcopia Romano-Catolică de Chișinău, în calitate de partener al seminarului, a fost reprezentată de către Pr. Diacon Edgar Vulpe, care nemijlocit a participat în elaborarea programului de predare a religiei în școală, fost în precizat în cadrul grupului de experți, reprezentanți ai Ministerului de Învățământ, Mitropoliei Moldovei și Mitropoliei Basarabiei. Tema seminarului a fost consacrată aniversării a 1700 de ani de la proclamarea Edictului de la Milano, ca model de toleranță și de conlucrare între Stat și Biserică.
Pr. Diacon Edgar Vulpe a subliniat importanța misiunii Bisericii în domeniul educației religioase subliniind, în mod particular, dimensiunea transcendentală a ființei umane care este nu doar un ”animal social”, nu doar homo sapiens; omul este însuflețit de spiritul Creatorului, ”suflet viu… cu Duh dătător de viaţă” (Gen 2,7; 1 Cor 15,45). Și anume pe acest adevăr al credinței se bazează religia creștină, ca expresia vizibilă a convingerilor noastre. Religia este o componenta importantă a culturii, care determină viața și comportamentul social, inclusiv și în aspectele civice, ale drepturilor și obligațiunilor cetățenilor: De acea religia nu poate fi redusă doar la viața privată.
Amintind celebrul Edict de la Milano, este important de menționat că și în epoca modernă, Biserica se confruntă cu amenințări serioase, care încercă să împiedice misiunea mântuitoare la care ea este chemată. Persecuțiile moderne ale relativismului generalizat și a secularizării , ceea ce se ascunde după sintagmele filozofiei noi privind ”corectitudinea politică”, pe de o parte și eroziunea familiei ca instituţie de bază a societății, lipsa încrederii în propriile valori şi pierderea credinţei sunt doar câteva probleme cu care se confruntă oamenii de bună credință. Și în acest sens, parteneriatul Bisericii și a instituțiilor de stat, în deosebi în sfera învățământului religios, trebuie să reflecte, în primul rând, o colaborarea fraternă între creștini, care reprezintă statul și creștini, laici, preoți, persoane consacrate, care îndeplinesc misiunea evanghelică în cadrul Bisericii.

seminar-2

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.