Home > Condiții pentru desemnarea procentuală
  • Declarația cu privire la impozitul pe venit trebuie să fie depusă în termen (pentru anul 2020, termenul limită este 30 aprilie 2020);
  • Impozitul pe venit declarat să fie achitat integral și în termen;
  • Desemnarea să fie efectuată în folosul unei singure organizații care se regăsește în Lista beneficiarilor desemnării procentuale. Fundația de Binefacere Casa Providenței este una dintre organizațiile către care puteți efectua direcționarea a 2% din impozitul pe venit.

Orice persoană care dorește să direcționeze 2% trebuie să depună declarația cu privire la impozitul pe venit, chiar dacă nu are această obligație potrivit Codului fiscal.