Home > Cum se depune formularul declarației cu privire la impozitul pe venit?

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă:

  • personal;
  • prin poștă;
  • online (cu aplicarea semnăturii electronice).

Dacă depui declarația personal, e necesar să te prezinți la Serviciul Fiscal de Stat , indiferent de domiciliul pe care îl ai. Angajații Serviciului Fiscal de Stat te vor ajuta să completezi și să depui declarația.

Dacă depui declarația prin poștă, o poți expedia indicând adresa oricărei direcții de deservire a Serviciului Fiscal de Stat.

Depunerea online a declarației este posibilă utilizând serviciile fiscale electronice. Declarația semnată electronic are aceeași valoare legală pe care o au documentele semnate și ştampilate pe suport de hârtie.