Home > Fundația de Binefacere Casa Providenței

Fundaţia de Binefacere „Casa Providenţei” este o organizaţie necomercială, fără membri, având un caracter umanitar şi de binefacere. Aceasta desfăşoară o activitate neprofitabilă și a fost înfiinţată în baza deciziei de constituire a Episcopiei Romano-Catolice Chişinău.

Activitatea Fundaţiei este orientată spre promovarea:

 • asistenţei şi protecţiei sociale;
 • cunoștințelor;
 • educaţiei şi învăţământului;
 • ocrotirii sănătăţii;
 • drepturilor omului şi valorilor umane;
 • altor domenii de utilitate publică.

Activităţile principale ale Fundaţiei:

 • susţinerea păturilor social vulnerabile indiferent de vârstă, sex, naţionalitate, rasă, apartenenţă religioasă, etc.;
 • conştientizarea cetăţenilor şi a diverselor organizaţii asupra necesităţii implementării în cadrul societăţii a carităţii şi binefacerii creştine;
 • aprofundarea experienţelor culturale şi sociale prezente în Republica Moldova, în dialog cu comunitatea internaţională;
 • contribuirea la dezvoltarea societăţii moldoveneşti, prin formarea şi creşterea unei identităţi proprii a cetăţenilor, precum și prin intensificarea relaţiilor de prietenie, parteneriat şi solidaritate cu alte naţiuni;
 • crearea mecanismelor necesare pentru realizarea carităţii creştine.

Casa Providentei, I-a parte

Casa Providentei. partea a 2-a